top of page

משפחת שטרית חצור הגלילית

PHOTO-2021-07-31-22-01-12 2.jpg

העשייה בסטודיו שתיים לא מופסקת לרגע.

בית מופלא לאנשים מופלאים.

הבית הקסום בחצור הגלילית.

bottom of page