top of page

ספלאש

IMG_0630.JPG

באולם התצוגה המדהים הזה, רוב הפתרונות לעיצוב ואחסון באו מהעולם התעשייתי.

הפרויקט בתהליכי הקמה מתקדמים...

אחד מאולמות התצוגה היפים בצפון.

 

bottom of page