top of page

בית יוסף ראש פינה

IMG_2996.JPG

אחד הדברים המופלאים בעבודה שלנו,זה לזהות מה קורה לאנשים בתוך הלב פנימה.

האם הם אוהבים רעש, צבע, שקט, עומס, ניקיון ואז ללחוץ אצלנו על נקודה אחת קטנה שבסוף התהליך תמיס להם את הלב.

אחת הבעיות שלנו שבכל בית בסטודיו שלנו הלב שלנו נמס עוד קודם.

הבית הנקי והמיוחד כל כך בראש פינה.

בית מופלא לאיש מופלא.

bottom of page